SYNTAX

tussen []: optioneel, sterk aanbevolen voor wie wil verdergaan in web

gebruik pijltjestoetsen om te navigeren
dotted codepanels zijn editeerbaar

SYNTAX

HTML markup

HTML markup (1)

 • Met HTML geef je structuur en betekenis aan content zodat de browser weet hoe het weergegeven moet worden, en kan je extra niet-tekstuele inhoud invoegen als afbeeldingen, video... Nemen we deze platte tekst, zonder structuur:
 • Over HTML
  
  Wat is HTML?
  
  Met HTML tags en attributen kan je betekenis geven aan de verschillende 
  tekstdelen: dit is een titel, dit is een link, dit is een nieuw woord enz...
  
  Probeer de functie van de verschillende tags die in de code van deze 
  pagina voorkomen te begrijpen. De belangrijkste staan hieronder opgesomd. 
  Je kunt als je dit wil de link onderaan gebruiken om alvast een 
  voorsmaakje te krijgen van de mogelijkheden van HTML. Maar het beste is 
  natuurlijk deze cursus verderlezen 😉
  
  HTML tags
  
  HTML tags worden in en rond content gebruikt. Enkele belangrijke:
    hoofdings in verschillende niveau's
    paragrafen
    benadrukte tekst
    opsommingslijstje
    hyperlink
    de afbeelding
    ...
  
  Een tuturial vind je op w3schools.com/html.
  
  © Rogier van der Linde, 2021
  

HTML markup (2)

 • Dezelfde tekst, maar dan met structuur en een afbeelding onderaan toegevoegd:
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Over HTML</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Over HTML</h1>
   <h2>Wat is HTML?</h2>
   <p>
    Met HTML <em>tags</em> en <em>attributen</em> kan je <strong>betekenis
    </strong> geven aan de verschillende tekstdelen: dit is een titel, dit 
    is een link, dit is een nieuw woord enz...
   </p>
   <p>
    Probeer de functie van de verschillende tags die in de code van deze 
    pagina voorkomen te begrijpen. De belangrijkste staan hieronder opgesomd. 
    Je kunt als je dit wil de link onderaan gebruiken om alvast een 
    voorsmaakje te krijgen van de mogelijkheden van HTML. Maar het beste is 
    natuurlijk deze cursus verderlezen 😉
   </p>
   <h2>HTML tags</h2>
   <p>HTML tags worden in en rond content gebruikt. Enkele belangrijke</p>
   <ul>
    <li>hoofdings in twee verschillende niveau's</li>
    <li>paragrafen</li>
    <li>benadrukte teksten</li>
    <li>opsommingslijstjes</li>
    <li>hyperlinks</li>
    <li>...</li>
   </ul>
   <p>
    Een tuturial vind je op <a href="http://www.w3schools.com/">w3schools.com/html</a>.
   </p>
   <p><img src="https://www.gravatar.com/avatar/074c8b6380f34a37df72aa657e97be90" 
    alt="Rogier van der Linde profile picture"></p>
   <small>© Rogier van der Linde, 2021</small>
  </body>
  </html>
 • de HTML codes rond de tekst noemt men markup
 • probeer het zelf uit! maak een nieuw tekstbestand, kopieer deze code, sla het op als test.html, en open het in de browser

Weergave in de browser

 • Dankzij de HTML markup weet de browser hoe de pagina weergegeven moet worden. Merk op hoe de content zich aanpast aan de breedte van het venster:
 • de opmaak is nog erg beperkt; dit lossen we later op in de cursus CSS

Code layout

 • Browsers negeren code layout: alle dubbele spaties, tabs, enters enz... worden omgezet naar enkele spaties. Voor browsers zijn volgende codes dus identiek:
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
  <head>
   <title>Over HTML</title>
   <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
   <h1>Over HTML</h1>
  
   <h2>Wat is HTML?</h2>
  
   <p>
    Met HTML <em>tags</em> en <em>attributen</em> kan je <strong>betekenis
    </strong> geven aan de verschillende tekstdelen: dit is een titel, dit 
    is een link, dit is een nieuw woord enz...
   </p>
   <p>
    Probeer de functie van de verschillende tags die in de code van deze 
    pagina voorkomen te begrijpen. De belangrijkste staan hieronder opgesomd. 
    Je kunt als je dit wil de link onderaan gebruiken om alvast een 
    voorsmaakje te krijgen van de mogelijkheden van HTML. Maar het beste is 
    natuurlijk deze cursus verderlezen 😉
   </p>
  
   <h2>HTML tags</h2>
  
   <p>HTML tags worden in en rond content gebruikt. Enkele belangrijke</p>
   <ul>
    <li>hoofdings in twee verschillende niveau's</li>
    <li>paragrafen</li>
    <li>benadrukte teksten</li>
    <li>opsommingslijstjes</li>
    <li>hyperlinks</li>
    <li>...</li>
   </ul>
   <p>
    Een tuturial vind je op <a href="http://www.w3schools.com/">w3schools.com/html</a>.
   </p>
   <p><img src="https://www.gravatar.com/avatar/074c8b6380f34a37df72aa657e97be90" 
    alt="Rogier van der Linde profile picture"></p>
   <small>© Rogier van der Linde, 2021</small>
  </body>
  </html>
 • <!DOCTYPE html><html lang="nl"> <head> <title>Over HTML</title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <h1>Over
  HTML</h1> <h2>Wat is HTML?</h2> <p> Met HTML <em>tags</em> en <em>attributen</em> kan je <strong>betekenis</strong> 
  geven aan de verschillende tekstdelen: dit is een titel, dit is een link, dit is een nieuw woord enz... </p> <p> 
  Probeer de functie van de verschillende tags die in de code van deze pagina voorkomen te begrijpen. De belangrijkste 
  staan hieronder opgesomd. Je kunt als je dit wil de link onderaan gebruiken om alvast een voorsmaakje te krijgen 
  van de mogelijkheden van HTML. Maar het beste is natuurlijk deze cursus verderlezen 😉 </p> <h2>HTML tags</h2>
  <p>HTML tags worden in en rond content gebruikt. Enkele belangrijke</p> <ul> <li>hoofdings in twee verschillende 
  niveau's</li> <li>paragrafen</li> <li>benadrukte teksten</li> <li>opsommingslijstjes</li> <li>hyperlinks</li> <li>
  ...</li> </ul> <p> Een tuturial vind je op <a href="http://www.w3schools.com/">w3schools.com/html</a>. </p><p><img 
  src="https://www.gravatar.com/avatar/074c8b6380f34a37df72aa657e97be90" alt="Rogier van der Linde profile picture">
  </p> <small>© Rogier van der Linde, 2021</small> </body> </html>

Hoofdlettergebruik

 • Browsers maken ook geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters bij HTML. Voor browsers zijn volgende codes dus identiek:
 • <p><img src="https://www.odisee.be/img/logo.png" alt="Odisee logo"></p>
 • <P><IMG SRC="https://www.odisee.be/img/logo.png" alt="Odisee logo"></P>
 • <p><Img Src="https://www.odisee.be/img/logo.png" ALT="Odisee logo"></P>

Quotegebruik

 • Rond attributen aanvaarden browsers dubbele quotes, enkele quotes of zelfs geen quotes (als de waarde geen spatie bevat). Voor browsers zijn volgende codes dus identiek:
 • <p><img src="https://www.odisee.be/img/logo.png" alt="Odisee logo"></p>
 • <p><img src='https://www.odisee.be/img/logo.png' alt='Odisee logo'></p>
 • <p><img src=https://www.odisee.be/img/logo.png alt="Odisee logo"></p>

Huisregels

 • Een correcte layout en consequent quote- en hoofdlettergebruik van je code is dus niet voor de browser, maar voor de leesbaarheid van je code.
 • Welke regels je volgt is kwestie van smaak, dus discussiëren heeft geen zin, maar uniforme afspraken zijn nodig voor jezelf en je teamleden. In deze cursus (verplicht!):
  • layout met tabs óf spaties, geen mix!
  • gebruik kleine letters voor tags, dus <img> maar niet <IMG> of <Img>
  • gebruik kleine letters voor attributen, dus <a href="..."> en niet <a HREF="..."> of <a Href="...>
  • zet double quotes rond attribuutwaarden, dus <a href="..."> en niet <a href='...'> of <a href=...>
  • verzorg je layout: ofwel open- en sluittag op dezelfde regel, ofwel op aparte regels met inhoud ingesprongen
 • <xxx>...</xxx>
  
  <xxx>
   ...
   ...
   ...
  </xxx>
 • tip: in VS Code kan je alle layout in één keer goedzetten met de Shift-Alt-F shortcut
 • bovenal: wees consistent in je codestijl!

SYNTAX

HTML basisdocument

Basisdocument

 • Elke HTML pagina heeft minimaal deze structuur:
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Basispagina</title>
  </head>
  <body>
    <p>...hier komt de rest van de HTML...</p>
  </body>
  </html>

[Oudere versies]

 • Soms kom je nog oudere, nodeloos complexe versies tegen, zoals deze XHTML1.1:
 • <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl">
  <head>
    <title>Basispagina</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
     charset=ISO-8859-1">
    <script type="text/javascript" src="js/scripts.js"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/styles.css">
  </head>
  <body>
    <p>...hier komt de rest van de HTML...</p>
  </body>
  </html>
 • gebruik altijd de HTML5 versie op vorige slide

Verplichte onderdelen

 • De door de HTML standaard verplichten onderdelen met hun betekenis:
  • <!DOCTYPE html>: HTML document type declaratie en versie
   → voor HTML5 is dit <!DOCTYPE html>
  • <html lang="..."> element: het eigenlijke HTML document; het lang bevat de taal van de pagina (en / nl / fr...), o.a. voor screen readers en zoekmachines
  • <head>: bevat alle metadata van de pagina (meestal optioneel): titel, karakterset, meta information, auteur, beschrijving, trefwoorden, links naar CSS en scripts, favicon...
  • <title>: pagina titel gebruikt op browser tabbladen en resultaten van zoekmachines
  • <body>: bevat alle zichtbare inhoud van de pagina with all the titles, texts, images, videos...

[Metatags]

 • Voorziet bijkomende informatie of metadata over het HTML document.
 • Bestaat in regel uit naam/waarde paren:
  <head>
   ...
   <meta name="description" content="Slides voor Basic Web Development">
   <meta name="keywords" content="HTML, CSS">
   <meta name="author" content="Rogier van der Linde">
  </head>
 • er bestaan zeer veel van dergelijke metatags; in feite mag je zelf eender welke naam/waarde paar bedenken
 • description en keywords waren vroeger nuttig voor zoekmachines, maar worden vandaag genegeerd

[Link relaties]

 • Koppelt bijkomende bronnen aan het document:
  <head>
   ...
   <link rel="icon" href="favicon.ico"><!-- link een icoon aan de pagina -->
   <link rel="stylesheet" href="css/main.css"><!-- link een CSS bestand -->
  </head>

SYNTAX

HTML syntax

Tag, Element, Attribuut

 • Alle HTML codes samen noemt men de markup van een pagina.
 • De markup bestaat uit tags die aan de tekst toegevoegd worden, bijvoorbeeld <h1>, <img>, <a>, <p>...
 • Aan tags kunnen attributen toegevoegd worden met de eigenschappen van de tags, bijvoorbeeld <img src="..." alt="...">, <a href="...">...
 • Tags vormen elementen:
  • leeg element: <xxx>, e.g. <img>; content toevoegen
  • niet-leeg element: <xxx>...</xxx>; content markeren
  • de meeste elementen zijn niet-lege elementen

Blocklevel and inline

 • Sommige elementen als titels, paragrafen, lijstjes e.d. worden door de browser op aparte regels onder elkaar getoond; dit zijn blocklevel elementen. Andere elementen als hyperlinks mogen in een tekstregel staan en worden naast elkaar getoond, en heten inline elementen.
 • Blocklevel of inline?
  <h1>, <h2>, <p>, <a>, <ul>, <li>, <em>, <img>

Nesten van elementen

 • Lege elementen kunnen (uiteraard) geen andere elementen bevatten:
  • een afbeelding <img> kan geen andere elementen bevatten
 • Blocklevel elementen kunnen meestal geen blocklevel elementen bevatten:
  • een titel <h1> of <h2>kan geen paragraaf <p>of lijstje <ul>bevatten
  • een paragraaf <p> kan geen lijstje <ul>bevatten
  • zet ze onder elkaar i.p.v. genest
 • Er zijn echter redelijk wat uitzonderingen:
  • een quote <blockquote> mag paragrafen <p>bevatten
  • een artikelblok <article> mag zowat alles bevatten: titels <h1>, lijstjes <ul>, paragrafen <p>...
 • Ze kunnen wel inline elementen bevatten:
  • een titel <h1> kan een link <a> bevatten
 • Inline elementen kunnen geen blocklevel elementen bevatten:
  • een benadrukte tekst <strong> kan geen paragraaf <p> bevatten
 • Ze kunnen wel inline elementen bevatten:
  • een link <a> kan een <img> bevatten
 • volg je gezond verstand, en gebruik de W3C HTML validator

HTML commentaar

 • Alles tussen <!-- and --> wordt genegeerd
 • Code verduidelijken met commentaar is een goede gewoonte, niet alleen voor jezelf maar ook voor je teamleden (en docent!). Je kan het ook gebruiken om een stuk code tijdelijk uit te schakelen (bv. tijdens het debuggen):
    ...
    <li>boter</li>
    <li>kaas</li>
    <li>eieren</li>
   </ul>
   <!-- Er zit hier ergens nog een foutje
   <p>
    Volg deze link om naar de
    <a href="http://www.w3schools.com/>w3schools tutorials</a te gaan>
   </p>
   -->
  </body>
  </html>
Odisee logo